Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MARJA Communication & Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MARJA Communication & Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MARJA Communication & Design verstrekt. MARJA Communication & Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

WAAROM MARJA COMMUNICATION & DESIGN GEGEVENS NODIG HEEFT

MARJA Communication & Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
  • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame
  • Om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MARJA Communication & Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG MARJA Communication & Design GEGEVENS BEWAART

MARJA Communication & Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MARJA Communication & Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MARJA Communication & Design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MARJA Communication & Design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marjadesign.nl. MARJA Communication & Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MARJA Communication & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MARJA Communication & Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MARJA Communication & Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@marjadesign.nl.

GOOGLE ANALYTICS

MARJA Communication & Design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MARJA Communication & Design bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website MARJA Communication & Design aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MARJA Communication & Design heeft hier geen invloed op.

MARJA Communication & Design heeft Google geen toestemming gegeven om via MARJA Communication & Design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

www.marjadesign.nl is een website van MARJA Communication & Design. MARJA Communication & Design is als volgt te bereiken:

Postadres: Abrikoos 7, 3861 TW Nijkerk

E-mailadres: info@marjadesign.nl

Telefoon: 06 4616 36 98

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75924757.

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2020.